покажи

COVID - 19 Правила


Covid-19 мерки и безопасност | Saint George Hotel & Medical Spa

 

Скъпи гости,
Вашата сигурност е наш основен приоритет, за това екипът ни прие конкретни противоепидемични мерки за превенция и контрол на територията на хотела и на прилежащите обекти, всички съобразени и съгласно насоките на здравните органи.

Правила за гостите

 

 • Дезинфекция на ръцете – задължителна при влизане в общите части на хотелите, асансьорите и ресторантите на указаните места

 • Дистанция между гостите – спазвайте дистанция от 1,5 м от другите гости и от служителите на обекта

 • Политика за работа на рецепция – съобразявайте се с ограниченията за достъп и брой гости на рецепция при пристигане,
  настаняване, напускане или по друг повод

 • Движение в отделните зали към ресторанта – спазвайте ограниченията за достъп и указанията за движение в ресторантите и
  външните обекти за хранене. 
 • Вход-Изход – използвайте обозначените за целта входове и изходи в местата за хранене
 • Асансьори – асансьорите могат да бъдат използвани от не повече от двама души едновременно

Допълнителни мерки за хигиена и безопасност

 

 • Измерване на температура – измерване на температурата на входа на хотела на обслужващ персонал и доставчици е задължителна, а за гости на хотела препоръчителна

 • Дезинфекция хотелски стаи – всекидневно почистване и дезинфекциране на хотелските стаи и всички контактни повърхности
 • Дезинфекция общи площи – редовна дезинфекция на всички общи части и повърхности  
 • Дезинфекция на вентилационната система – редовно почистване на вентилационната система и смяна на филтрите
 • Зони с дезинфектанти – осигуряване на диспенсъри със сертифициран дезинфектант за Ковид-19 на входа на хотела, залите на ресторанта, пред асансьорите, общите тоалетни
 • Маркировка за дистанция – осигурени са подови стикери, указващи препоръчителната дистанция
 • Басейн Мерки – закрития басейн ще функционира при спазване на правилата за безопасност и физическа дистанция между посетителите.
 • Изхранване в залите на ресторанта – в случаи на изхранване на групи гости над 20 души, закуската се провежа на бюфет - тип блок маса, като храната и наппитките са достъпни на самообслужване, но чрез употребата на ръкавици за еднократна употреба. При необходимост се предвижда почасово изхранване на гостите на хотела. В случаите, когато гостите са по-малко от 20 души, гостите закусват по разнообразни сетове а ла карт меню и свободно могат да се настаняват в залите за изхранване отдалечени един от друг.
 • Автомати напитки – автоматите за напитки са с опция за самообслужване, но при употреба на ръкавици за еднокртна ползване
 • Предпазно облекло служители – всички служители са оборудвани с лични предпазни средства
 • Предпазни материали за гости – на рецепция на хотела има достъпни дезинфектант за ръце и повърхности.
 • Помещения за карантина – подготвени са помещения според изискванията на Министерство на здравеопазването за евентуалното карантиниране на гости или персонал.
 • Важни контакти – на видно място са поставени необходимите номера на РЗИ, лечебното заведение за обслужване към хотела и на регионалните здравни власти.